Tag: รีวิวทำเล

dayhitsdaytripsTravel

รีวิวทำเล วิภาวดีรังสิต-ดอนเมือง แหล่งไลฟ์สไตล์สำคัญของกรุงเทพฯตอนเหนือ

รีวิวทำเล วิภาวดีรังสิต-ดอนเมือง แหล่งไลฟ์สไตล์สำคัญของกรุงเทพฯตอนเหนือ วิภาวดีรังสิต-ดอนเมือง เป็นย่านที่ใครต่างก็รู้จัก เนื่องจากเป็นย่านที่เปรียบเสมือนด่านแรกของกรุงเทพฯ โซนเหนือ และเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของกรุงเทพฯตอนเหนือ ถนนวิภาวดีรังสิตเชื่อมกับถนนดินแดงและถนนพหลโยธิน มีดอนเมืองโทลเวย์ (ทางยกระดับอุตราภิมุข) ไว้เดินทางในชั่วโมงเร่งด่วน นอกจากนี้ยังมีท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง และยังเป็นย่านที่อยู่ระหว่างรถไฟฟ้าสายสีแดง (บางซื่อ-รังสิต) และรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย (หมอชิต-คูคต) อีกด้วย สนามบินดอนเมืองเป็นปัจจัยหลักที่นำพาความเจริญมาสู่ย่านวิภาวดีรังสิต-ดอนเมือง ...
daytripsdaytripsPeopleTravel

รังสิต-ปทุมธานี ย่านสถานศึกษาชื่อดัง พรั่งพร้อมแหล่งไลฟ์สไตล์

รังสิต-ปทุมธานี ย่านสถานศึกษาชื่อดัง พรั่งพร้อมแหล่งไลฟ์สไตล์ รังสิต-ปทุมธานี เป็นย่านที่ถูกบุกเบิกมาตั้งแต่รัชกาลที่ 5 โดยเริ่มจากการขุด “คลองรังสิตประยูรศักดิ์” คลองสายหลักในโครงการพัฒนาที่ดินที่ใหญ่ที่สุดในสมัยนั้น ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาที่ดินบริเวณทุ่งรังสิตให้มีคลองส่งน้ำรองรับการเป็นเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวเพื่อการส่งออก แม้ในปัจจุบันคลองรังสิตจะทำหน้าที่เป็นเพียงคลองชลประทานสำหรับระบายน้ำก็ตาม แต่การขยายตัวของการส่งออกข้าวในยุคนั้นก็ได้ทำให้มีผู้คนอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในย่านรังสิตมากขึ้น และเมื่อก้าวเข้าสู่ยุคที่อุตสาหกรรมเฟื่องฟูขึ้นมา ย่านรังสิต-ปทุมธานีก็กลายเป็นย่านที่เต็มไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง กลายเป็นแหล่งงานที่ทำให้ผู้คนย้ายเข้ามาอยู่อาศัยในย่านนี้มากขึ้น ประกอบกับการสร้างถนนพหลโยธิน ถนนรังสิต-นครนายก ถนนรังสิต-ปทุมธานี ...