daynewsdaytalks

NUSA เตรียมเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้สัตยาบัน 28 เม.ย.นี้

NUSA

NUSA เตรียมเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้สัตยาบัน 28 เม.ย.นี้

ชี้ซื้อหุ้น DEMCO เหมาะสม-ประสานพลังระหว่างธุรกิจได้ยั่งยืน ลงตัวสูงสุด

ณุศาศิริ มีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น NUSA เพื่อพิจารณาอนุมัติให้สัตยาบันในวันที่ 28 เม.ย. 66 กรณี การเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ DEMCO ซึ่งถือว่าซื้อหุ้นได้ในราคาต่ำกว่าราคามูลค่าตามบัญชี (Book Value) และต่ำกว่าราคาตลาดในช่วงเวลานั้น รวมทั้งการทำธุรกรรมรับความช่วยเหลือทางการเงินจำนวน 600 ล้านบาทจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งธุรกรรมทั้งสองนี้จะส่งผลให้เกิดการประสานพลัง ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างความเติบโตยั่งยืนให้กับบริษัทฯ อย่างชัดเจน

NUSA

นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ณุศาศิริ (NUSA) ครั้งที่ 8/2565 ในวันที่ 14 พ.ย. 65 ที่ผ่านมา ได้มีมติอนุมัติให้ลงทุนในธุรกิจพลังงานที่วงเงิน 1,000 ล้านบาท โดยมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ ซึ่งต่อมาได้มีมติให้ซื้อหลักทรัพย์บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (DEMCO) แบบบิ๊กล็อต   จำนวน 170 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 5.00 บาท รวมการเข้าซื้อครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 850 ล้านบาท โดยมีการกู้ยืมเงินจากบริษัทธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อใช้เข้าทำธุรกรรม”

“ด้วยเหตุนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของ NUSA จึงเตรียมเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการพิจารณาอนุมัติให้สัตยาบันต่อการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ DEMCO และการกู้ยืมเงินจำนวน 600 ล้านบาทจาก บริษัทธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ในวันที่ 28 เมษายน 2566 นี้ โดยเชื่อมั่นว่าจะผ่านความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น เพราะการลงทุนในหุ้นสามัญ DEMCO เป็นไปตามกลยุทธ์ของ ณุศาศิริ ที่ต้องการเพิ่มการลงทุนในธุรกิจพลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง DEMCO เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจก่อสร้างระบบไฟฟ้าและระบบผลิตไฟฟ้า มีแนวโน้มการเติบโตจากธุรกิจโรงไฟฟ้าใหม่ๆ ในรอบการคัดเลือกที่ผ่านมา ตลอดจนการถือหุ้นบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (WEH) ซึ่งผ่านการคัดเลือกทั้งโครงการพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์”

NUSA

“สำหรับราคาซื้อหุ้น DEMCO ที่ 5.00 บาทต่อหุ้นถือว่ามีความเหมาะสม โดยเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น DEMCO ที่คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน คือระหว่างวันที่ 15 พ.ย. 65 – 23 พ.ย. 65 ซึ่งราคาเท่ากับ 5.30 บาทต่อหุ้น โดยนับว่ามีราคาที่ต่ำกว่า Book Value (5.74 บาท) และยังต่ำกว่ากรอบราคาตลาดในช่วงเวลานั้นซึ่งอยู่ระหว่าง 5.17 – 5.42 บาท อีกด้วย”

“สำหรับการเข้าซื้อ DEMCO ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้เงินที่ได้กู้ยืมจากบริษัทธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด มีระยะเวลาการกู้ 6 เดือน ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.75 ต่อปี ซึ่งแม้มีอัตราสูงกว่าดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงินของบริษัทฯ ที่ 8.70 ต่อปีเล็กน้อย แต่บริษัทฯ มองว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว จะสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้แก่บริษัทฯ ทั้งยังส่งผลให้เกิดการประสานพลัง (synergy) และสร้างความยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ ในธุรกิจใหม่ที่เป็นธุรกิจพลังงาน ซึ่งบริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนให้มากยิ่งขึ้นในอนาคต”

 

เว็บไซต์ ประกาศ ซื้อ ขาย บ้าน มือ1 มือ2 :  Hubzoomer.com

ติดตามข่าวสาร รีวิวบ้านและคอนโด สาระน่ารู้ : Homezoomer

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *