Daily Archives: กุมภาพันธ์ 2, 2023

daytripsGetawayTravel

แพลนเที่ยว KYOTO-NARA-OSAKA 5 วัน 4 คืน

แพลนเที่ยว KYOTO-NARA-OSAKA 5 วัน 4 คืน ในทริปนี้เราจะไปเที่ยวตามเมืองประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ของญี่ปุ่นกันค่ะ เพื่อน ๆ รู้หรือไม่ว่าทั้งสามเมืองที่เราจะไปเที่ยวกันในทริปนี้นั้นล้วนเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่นมาก่อนด้วยล่ะ นอกจากประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานแล้วจะมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างไปดูกัน วันที่ 1 KYOTO เกียวโตถือเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัตศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก เนื่องจากเคยเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นมาก่อนที่จะย้ายไปยังเอโดะหรือโตเกียวในปัจจุบัน เกียวโตจึงมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มากมาย ทั้งพระราชวัง ...