Daily Archives: พฤษภาคม 7, 2022

daynewsdaytalksdaytripsNeighbourhoodTravel

ภาษีเจริญ ย่านที่อยู่อาศัยฝั่งธนบุรี ติด MRT สายสีน้ำเงิน

ภาษีเจริญ ย่านที่อยู่อาศัยฝั่งธนบุรี ติด MRT สายสีน้ำเงิน ภาษีเจริญถูกตั้งชื่อตามคลองภาษีเจริญ ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางหลักในการสัญจรทางน้ำและแหล่งค้าขายเชิงพาณิชย์สำคัญในอดีต การเป็นแหล่งการค้าเชิงพาณิชย์มาตั้งแต่สมัยก่อนซึ่งมีคลองภาษีเจริญเป็นสื่อกลางในการค้าขายทำให้ในเวลาต่อมาเขตภาษีเจริญกลายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย มีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยในทำเลแห่งนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ มีตลาด มีศูนย์การค้า มีสถานศึกษา และมีโรงพยาบาล และด้วยความที่มีถนนเพชรเกษมซึ่งเป็นถนนเส้นหลักที่เชื่อมต่อกับถนนหลายสายและเป็นถนนของแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (MRT) ในปัจจุบันยิ่งทำให้โซนภาษีเจริญกลายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยยอดนิยมของคนกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก ...