Daily Archives: พฤศจิกายน 13, 2017

daytripsNeighbourhood

สุขุมวิท 71

ถ้าพูดถึงถนนสุขุมวิทหลายคนอาจจะคิดถึงถนนที่มีตึกอาคารสูงๆ มีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านตลอดแนวถนน สุขุมวิทเป็นถนนที่มีระยะทางที่ค่อนข้างยาว ถนนสุขุมวิทเป็นถนนเส้นหลักที่สำคัญเส้นหนึ่งในกรุงเทพ ไม่มีใครที่ไม่รู้จักถนนเส้นนี้อย่างแน่นอน  ถ้าพูดถึงเฉพาะในกรุงเทพมหานครถนนสุขุมวิทจะแบ่งระยะออกเป็น 3 โซนใหญ่ๆ ด้วยกัน สุขุมวิทตอนต้น สุขุมวิทนตอนกลาง สุขุมวิทตอนปลาย ทั้ง 3 โซนนี้ก็จะมีบทบาทความสำคัญที่แตกต่างกันออกไป แต่ปัจจัยหลักที่เหมือนกัน และไม่แตกต่างคือเป็นถนนแนวรถไฟฟ้าสายเขียวเหมือนกัน สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าได้เหมือนกัน ...