daytalks

เหตุผล…ที่ควรพกพาสปอร์ตติดตัวไว้เมื่อไป(เที่ยว)นอก

เหตุผล…ที่ควรพกพาสปอร์ตติดตัวไว้เมื่อไป(เที่ยว)นอก

เหตุผล…ที่ควรพกพาสปอร์ตติดตัวไว้เมื่อไป(เที่ยว)นอก

จากข่าวที่มีให้เห็นกันอยู่บ่อย ๆ ว่า มีการลอยแพ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่ให้เข้าเมือง หรือไม่ให้ผ่าน ตม. คงพอเป็นกรณีศึกษาให้ได้พิจารณา และเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกเดินทางไปท่องเที่ยว(ต่างประเทศ) กันแล้วบ้าง แม้บางครั้งมีการเตรียมความพร้อมไปเป็นอย่างดี ทั้งการเตรียมแพลนการท่องเที่ยว ตั๋วครื่องบินไป-กลับ รวมถึงหลักฐานสำคัญต่าง ๆ จนคิดว่า ไม่น่าจะมีอะไรขาดตกบกพร่องแล้ว จนละเลย และลืมเรื่องราวเพียงเล็กน้อยไป โดยหนึ่งในเรื่องราวเล็กน้อยนั้นก็คือ  เรื่องกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารกับพาสปอร์ตนั่นเอง

เหตุผล…ที่ควรพกพาสปอร์ตติดตัวไว้เมื่อไป(เที่ยว)นอก

ต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่า กระเป๋าเดินทางที่จะกล่าวถึงนี้ คือ กระเป๋าเดินทาง ที่ผู้โดยสารประสงค์จะนำขึ้นเครื่องด้วย หลัก ๆ แล้ว จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท นั่นคือ

Handbag : หรือกระเป๋าถือที่ทางสายการบินอนุญาตให้ผู้โดยสารถือขึ้นเครื่องด้วยได้

Carry on Baggage หรือ Cabin luggage : กระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก ที่สามารถถือขึ้นเครื่องได้ กระเป๋าเดินทางชนิดนี้ ผู้โดยสารมักจะเก็บไว้ที่ Overhead Bins หรือช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะของผู้โดยสารในห้องโดยสาร

Checked Baggage : หรือกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ที่ต้องโหลดเก็บไว้ที่ใต้ท้องเครื่องเท่านั้น

ส่วนมากแล้วร้อยละ 90 ผู้โดยสารมักจะไม่เก็บพาสปอร์ตไว้ที่ Checked Baggage  แต่จะเหลือไปเก็บไว้ที่ Carry on Baggage หรือ Handbag มากกว่า

เหตุผล…ที่ควรพกพาสปอร์ตติดตัวไว้เมื่อไป(เที่ยว)นอก

โดยส่วนใหญ่ ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้น คือผู้โดยสารบางคน เมื่อผ่านเข้าไปในกระบวนการ Immigration officer หรือ พิธีการตรวจของเจ้าหน้าที่ ตม. มักจะนำพาสปอร์ตไปเก็บไว้ที่ Cabin luggage แล้วลากกระเป๋านั้นขึ้นเครื่องไป ซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นปัญหา แต่ทราบหรือไม่ว่า บางสายการบินในปัจจุบัน ออกนโยบายเช็คขนาดของกระเป๋าที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เนื่องจากพบปัญหากระเป๋าบางใบมีขนาดที่ใหญ่เกินไป หรือเกินกว่าที่จะเก็บไว้ที่ช่องใส่สัมภาระเหนือศรีษะ Overhead Bins เรียกนโยบายที่เกิดขึ้นนี้ว่า Bag Gatesize Check

เหตุผล…ที่ควรพกพาสปอร์ตติดตัวไว้เมื่อไป(เที่ยว)นอก

ซึ่งวิธีการนี้จะใช้อุปกรณ์ตัวหนึ่งเพื่อวัดขนาดของกระเป๋า ไม่ให้ใหญ่เกินขนาดที่สายการบินกำหนด รวมถึงบางครั้งอาจมีการชั่งน้ำหนักด้วย ทีนี้ปัญหาใหญ่ก็เกิดโดยทันที เมื่อตรวจพบว่ากระเป๋าเดินทางบางใบมีขนาดเกินมาตรฐาน หรือมีน้ำหนักเกินกว่าที่ทางสายการบินกำหนด สายการบินจะแจ้งผู้โดยสารให้ทราบว่า ไม่สามารถนำกระเป๋าเดินทางใบนี้ขึ้นห้องโดยสารด้วยได้ ต้องโหลดใต้ท้องเครื่องเท่านั้น ทำให้ผู้โดยสารไม่มีทางเลือก ต้องทิ้งกระเป๋าไว้ที่ Gate รอให้เจ้าหน้าที่นำไปโหลดเก็บไว้ที่ใต้ท้องเครื่องต่อ

เหตุผล…ที่ควรพกพาสปอร์ตติดตัวไว้เมื่อไป(เที่ยว)นอก

แต่ที่ยิ่งไปกว่านั้น ที่จะเป็นปัญหาหนัก คือ เมื่อเดินทางไปถึงสนามบินปลายทาง จะมีการตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งต้องขอชี้แจงก่อนว่า ไม่ใช่ทุกสนามบินที่ผู้โดยสารจะรับกระเป๋าจากสายพานลำเลียงสัมภาระจากใต้ท้องเครื่องบิน ก่อนที่จะผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองเสมอไป เพราะบางสนามบินจะมีขั้นตอนการรับกระเป๋า เมื่อผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นั่นหมายความว่า เราจะไม่มีพาสปอร์ตไปแสดงตัวตนกับเจ้าหน้าที่ คราวนี้ปัญหาใหญ่จึงเกิดตามมา ถึงแม้ว่าคุณจะพยายามอธิบายเหตุผลต่าง ๆ นานา แต่ในตอนนั้นคุณก็ไม่มีพาสปอร์ตติดตัวอยู่ดี

จากปัญหาที่เกิดขึ้น จึงพอทำให้มองเห็นภาพว่า หากคุณออกไปท่องเที่ยวต่างประเทศ และต้องผ่านกระบวนการคัดกรองคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ควรเก็บพาสปอร์ตติดตัวไว้ อาจจะเก็บไว้ในกระป๋าถือแบบ Handbag จะเป็นการเซฟได้มากกว่า เพราะหากเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นจริง ๆ จะไม่ได้เกิดเหตุการณ์ Inadmissible passengers หรือการปฎิเสธผู้โดยสารเข้าเมือง (ด้วยเหตุผลที่น่าเจ็บปวด เพียงเพราะไม่มีเอกสารเพื่อขออนุญาตเข้าเมือง) นั่นเอง

 

อ้างอิง

– Storylog : CaptainMhee

-Why You Should Never Put Your Passport in Your Carry-on By Cailey Rizzo

 

 

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *