daytalksdaytripsGetaway

ส่อง 7 สถาปัตยกรรม โบสถ์คริสต์ ที่สวยที่สุดในเมืองไทย

สถาปัตยกรรม โบสถ์คริสต์

ส่อง 7 สถาปัตยกรรม โบสถ์คริสต์ ที่สวยที่สุดในเมืองไทย

ประเทศไทยของเรานั้นเป็นประเทศที่ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาและมีประชาชนส่วนใหญ่ที่นับถือศาสนาพุทธ แต่ก็มีผู้คนอีกจำนวนไม่น้อยที่เลือกนับถือศาสนาอื่นไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลามหรือไม่นับถือศาสนาเลย ทำให้เมืองไทยเราเต็มไปด้วยความหลากหลายทางศาสนา วัฒนธรรมรวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่เป็นสิ่งบ่งบอกอัตลักษณ์ของพื้นที่และเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คน
.
โดยศาสนาคริสต์นั้นถือว่าเป็นศาสนาที่มีผู้คนนับถือและให้ความสนใจมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลกและยังมีอาสนวิหารที่สวยงามที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อต่างๆ ที่ถ่ายทอดออกมาให้เราได้เห็นกัน
.
วันนี้เราเลยพาทุกคนมาส่อง 7 สถาปัตยกรรมโบสถ์คริสต์ที่สวยที่สุดในเมืองไทยโดยไม่ได้เป็นการจัดอันดับแต่อย่างใดแต่พาทุกคนไปเรียนรู้และดูสถาปัตยกรรมที่งดงามอลังการ จะว่าไปก็เริ่มสงสัยแล้วสิครับว่ามีที่ไหนกันบ้างนะ ไปดูกันเลยครับ…

📍 อาสนวิหารอัสสัมชัญ จ.กรุงเทพมหานคร

สถาปัตยกรรม โบสถ์คริสต์

เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมเรเนซองส์ ซึ่งภายในประดับไปด้วยกระจกสีจากฝรั่งเศสและอิตาลี และนอกจากนี้ภายในยังมีประติมากรรมปูนปั้นที่ทำมาจากหินอ่อนและเพดานโค้งที่ตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม
.
พิกัด: https://goo.gl/maps/R8PUMVqdAuGExQhH7
.
ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก: TravelTrueid, FotoStudio

📍 โบสถ์กาลหว่าร์ จ.กรุงเทพมหานคร

สถาปัตยกรรม โบสถ์คริสต์

เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาและเป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธิกและเป็นโบสถ์คริสต์ที่อยู่คู่ชุมชนย่านตลาดน้อยมาอย่างยาวนาน
.
พิกัด: https://goo.gl/maps/EV3zHabEfCtCrRXd6
.
ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก: TravelTrueid, วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์)

📍 โบสถ์ซางตาครู้ส จ.กรุงเทพมหานคร

สถาปัตยกรรม โบสถ์คริสต์

หรือเรียกอีกชื่อว่า วัดกุฎีจีน เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่ตั้งอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาฝังธนบุรีที่มีอายุประมาณ 100 กว่าปีมาแล้ว โดยตั้งอยู่ในชุมชนกุฎีจีนด้วยสถาปัตยกรรมแบบอิตาลียุคนีโอคลาสสิคผสมเรเนซองส์
.
พิกัด: https://goo.gl/maps/e7876Tpoduo9JHP99
.
ขอบคุณข้อมูลจาก: TravelTrueid

📍 อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จ.จันทบุรี

สถาปัตยกรรม โบสถ์คริสต์

อาสนวิหารที่นี่ต่างได้รับการยกย่องว่าเป็นโบสถ์คริสต์ที่สวยที่สุดแห่งหนึงในไทย และเป็นโบสถ์ระดับชั้นอาสานวิหารแห่งเดียวที่อยู่ภาคตะวันออกของไทย ที่นี่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิกที่จำลองมาจากโบสถ์ Notre Dame ในฝรั่งเศส
.
พิกัด: https://goo.gl/maps/btxqoUZxJ4YwvosCA
.
ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก: TravelTrueid, รักบ้านเกิด

📍 โบสถ์อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล จ.สกลนคร

สถาปัตยกรรม โบสถ์คริสต์

เป็นโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมแปลกตาและเป็นเอกลักษณ์อย่างมากด้วยรูปทรงคล้ายหัวเรือสีขาวสูงใหญ่ ซึ่งแสดงถึงการอพยพมาตั้งถิ่นฐานของชาวคริสต์ในหมู่บ้านแห่งนี้
.
พิกัด: https://goo.gl/maps/WY5eKkgHx7av8jdy6
.
ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก: TravelTrueid, sathianrod.blogspot

📍 โบสถ์คริสต์พระหฤทัย จ.ราชบุรี

สถาปัตยกรรม โบสถ์คริสต์

หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า โบสถ์วัดเพลง ที่นี่เป็นลูกวัดของอาสนวิหารแม่พระบังเกิดที่จังหวัดสมุทรปราการ ที่นี่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิกประดับด้วยกระจกสีและโบสถ์แห่งนี้ยังเป็นศูนย์กลางของชาวจีนคริสตัง ปัจจุบันมีอายุมากกว่า 100 ปีมาแล้ว
.
พิกัด: https://goo.gl/maps/8dhMd6QLuh1ic3e3A
.
ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก: TravelTrueid

📍 อาสนวิหารแม่พระบังเกิด จ.สมุทรสงคราม

สถาปัตยกรรม โบสถ์คริสต์

โบสถ์คริสต์เก่าแก่ย่านอัมพวาหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า โบสถ์บางนกแขวก มีอายุเก่าแก่มากถึง 100 กว่าปีที่นี่ใช้เวลาสร้างประมาณ 6 ปีด้วยกันในสถาปัตยกรรมแบบโกธิกซึ่งประดับด้วยกระจกสีจากฝรั่งเศส
.
พิกัด: https://goo.gl/maps/bqMRiuDmrCrtNU898
.
ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก: TravelTrueid, Thesixthfloor

เรียบเรียงโดย: Dayself

ติดตามบทความ Lifestyle และ ข่าวสารต่างๆ ได้ที่ Dayself

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *