ถ้าให้พูดถึงจังหวัดสำคัญๆ น่าสนใจและมีบทบาทกับประเทศ ทางภาคตะวันออกของไทย คงจะเป็นโซนชลบุรี – ระยอง เพราะโซนในแถบนี้ได้ชื่อว่าอยู่ใน EEC Zone หรือ  Eastern Economic Corridor เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่มุ่งเน้นพัฒนาในพื้นที่ 3 จังหวัดที่เชื่อมต่อมาจากกรุงเทพฯตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง เพื่อจะเป็นจุดศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ โดยการพัฒนาเมืองต่างๆ พัฒนาของแหล่งท่องเที่ยว, ธุรกิจ, และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่มุ่งเน้นในเรื่องการเดินทาง ขนส่ง และโลจิสติกส์ เพื่อจะดึงดูดให้นักลงทุนเข้ามาลงทุน และคาดว่าจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆในอนาคต และ EEC ยังมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเดินทางทั้งทางอากาศ ทางบก ทางราง ทางน้ำ แบบไร้รอยต่อ (Seamless Operation) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันจากการลดเวลาการเดินและประหยัดค่าขนส่ง

ภาคตะวันออก จะมีจำนวนจังหวัดทั้งสิ้น 7 จังหวัด จันทบุรี ชลบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว และระยอง ส่วนใหญ่ทั้ง 7 จังหวัดจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับอ่าวไทย มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงสลับกับภูเขา จึงเป็นจังหวัดที่มีคนนิยมเดินทางมาพักผ่อนท่องเที่ยวตามชายฝั่งทะเล และเกาะต่างๆ อาทิเช่น พัทยา บางแสน เกาะเสม็ด เกาะล้าน เกาะช้าง หรือระยอง เป็นต้น นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแล้ว จังหวัดในภาคตะวันออกยังเป็นจุดศูนย์กลางของแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เป็นพื้นที่ที่มีนิคมอุตสาหกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ที่โดดเด่นและคนส่วนมากจะพูดถึงคือ ศรีราชา อำเภอในจังหวัดชลบุรีที่มีแหล่งอุตสาหกรรม และท่าเรือน้ำลึกที่สำคัญ แต่บทความนี้จะมาทำความรู้จักกับ 1 ใน 7 จังหวัดของภาคตะวันออก นั่นก็คือ ระยอง

ระยอง มีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่อง ไม่แพ้เพื่อนๆร่วมภาคเลย เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยว เป็นแหล่งอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ที่มีสภาพเศรษฐกิจดี และมีรายได้ต่อหัวประชากรสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ สภาพภูมิอากาศของระยองยังอำนวยให้เหมาะกับทำเกษตรกรรม ซึ่งจะเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองแห่งผลไม้ดีของภาคตะวันออก และเป็นผลไม้เศรษฐกิจสำคัญของประเทศอีกด้วย นอกจากเกษตรกรรมแล้วยังโดดเด่นในเรื่องแหล่งท่องเที่ยวที่รู้จักไปแพร่หลายอย่างเกาะเสม็ด เกาะช้าง และอื่นๆ

ระยองขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งอุตสากรรมหลักของประเทศ นับตั้งแต่การค้นพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย 2520 เศรษฐกิจจังหวัดระยองมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตรกรรม ภาคการท่องเที่ยว เป็นไปอย่างสมดุล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีความความมั่นคงทางสังคม ทรัพยากรธรรมชาติมีการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด  ทุกภาคส่วนดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับมีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับรองรับการแข่งขันในระดับสากล

EEC  มีแผนลงทุนอยู่ 4 อย่างหลักๆ แบ่งออกเป็น โครงสร้างพื้นฐาน | อุตสาหกรรมเป้าหมาย | การท่องเที่ยว และการสร้างเมืองใหม่ โดยจะมี 5 โครงการหลักๆ ได้แก่ สนามบินอู่ตะเภา ท่าเรือแหลมฉบัง รถไฟฟ้าความเร็วสูง ถนนมอเตอร์เวย์ อุตสาหกรรมไฮเทคสำหรับอนาคต และเมืองใหม่ฉะเชิงทรา พัทยา และระยอง ทำให้เกิดการเชื่อมโยงการคมนาคมเพื่อความสะดวกในการเชื่อมต่อโดยผ่าน

ทางราง – รถไฟความเร็วสูง เป็นโครงการที่เชื่อมโยงการเดินของผู้โดยสารสนามบินหลัก อย่าง ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา  เพื่อให้การเดินทางระหว่างกรุงเทพ กับ EEC ได้สะดวกและรวดเร็ว

ทางบก ผ่านทางด่วนถนนเส้นหลัก  มอเตอร์เวย์ 3 เส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพฯ-ชลบุรี, พัทยา-มาบตาพุด และแหลมฉบัง-นครราชสีมา

ทางอากาศ  จะเป็นโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออกมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอากาศยานและโลจิสติกส์ทางอากาศ

ทางน้ำ ผ่านท่าเรือน้ำลึกมาบตาพุด ด้วยระบบขนส่งสินค้าแบบไร้รอยต่อ และระบบขนส่งแบบอัตโนมัติ โดยผ่านศูนย์กระจายสินค้าใหม่ที่ฉะเชิงเทรา ไปยังท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังระยะ3 และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะ 3 และ ส่งเสริม EEC ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกโดนการพัฒนาท่าเรือสำราญ (Cruise Port) ที่ท่าเรือพาณิย์สัตหีบ

ทั้งหมดที่กล่าวมาส่งผลให้ทาง บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้นำทางด้านการพัฒนาอสังหาฯระดับประเทศ เล็งเห็นถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดใน EEC โดยเฉพาะ ระยอง ที่จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต จึงเกิด Mega Project ภายใต้ชื่อ โครงการ “ออริจิ้น สมาร์ท ซิตี้ ระยอง” (ORIGIN SMART CITY RAYONG)  ที่จะพัฒนาที่ดินผืนใหญ่ที่สุดในจังหวัดมีขนาดถึง 24 ไร่ ให้กลายเป็นทั้ง New CBD เมืองอัจฉริยะ และไลฟ์สไตล์ฮับครบวงจรแห่งใหม่ ประกอบไปด้วย คอนโดมิเนียมที่สูงที่สุดในระยอง คอมมูนิตี้มอลล์ โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ตเมนท์ และเซอร์วิสออฟฟิศในพื้นที่เดียวกัน  บริเวณหัวมุมแยกเนินสำลี ติดถนนใหญ่สุขุมวิทซึ่งถือเป็นพื้นที่ “ไข่แดง” ของระยอง

โครงการ “ออริจิ้น สมาร์ท ซิตี้ ระยอง” (ORIGIN SMART CITY RAYONG)

“ORIGIN SMART CITY RAYONG “เป็นเมกะโปรเจ็คที่พัฒนาขึ้นโดย Origin Property ภายใต้คอนเซ็ปต์ Beyond A Living Platform เป็นการยกระดับของการอยู่อาศัย และคำนึงถึงการใช้ชีวิตของคนในพื้นที่ ด้วยแพลทฟอร์มที่ทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างอัจฉริยะ ซึ่งจะนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกต่อการใช้ชีวิต ยกระดับพื้นที่ให้กลายเป็น New CBD ของระยอง พร้อมทั้งเป็นเมืองต้นแบบสังคมแห่งพลังงานทดแทนอีกด้วย

ด้วยความเป็นทั้งเมืองท่องเที่ยว แหล่งอุตสาหกรรมหลักของประเทศ และยังเป็นจังหวัดของ EEC ดังนั้นในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกที่อยู่บริเวณโดยรอบก็ยิ่งสำคัญต่อการรับรองการดำรงชีวิตของคนในแต่ละวัน  เรียกได้ว่าได้อยู่ใน ORIGIN SMART CITY RAYONG เมืองอัจฉริยะใจกลาง EEC ที่รายล้อมไปด้วยแหล่งสิ่งอำนวยความสะดวกรอบข้าง

ตลาดเก่าเมืองระยอง ถนนยมจินดา เป็นถนนสายแรกของเมืองระยอง ตีคู่ขนานไปกับแม่น้ำระยอง ตลาดเก่าแห่งนี้เป็นแหล่งการค้าแห่งแรกของเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออก ถนนสายนี้เกิดจากดำริของพระศรีสมุทรโภค (อิ่ม ยมจินดา) เจ้าเมืองระยองคนสุดท้าย ที่ให้ตัดถนนขึ้นกลางเมืองในยุคที่การคมนาคมยังพึ่งพาสายน้ำเป็นหลัก นับจากนั้นมา ปิดถนนทุกเสาร์-อาทิตย์ เพื่อเปิดเป็นถนนคนเดิน

ORIGIN SMART CITY RAYONG โครงการมิกซ์ยูสแห่งนี้ จะเป็นบริการแบบครบวงจร ในรูปแบบ One-Stop Service ซึ่งภายในโครงการจะประกอบไปด้วยคอนโดมิเนียม ที่สูงที่สุดในระยอง อย่างโครงการ Notting Hill ระยอง, โครงการ KENSINGTON ระยอง, Community Mall, Super market ระดับพรีเมียม, LIFESTYLE HUB อย่างร้านกาแฟชั้นนำ CLASS CAFÉ 24 Hours, Co- Working Space และโรงแรม Holiday Inn Express ในเครือ Intercontinental Hotel Group

Origin Property เล็งเห็นถึงศักยภาพทำเลที่จะเกิดขึ้นที่ระยอง ใน EEC Zone โดยงัดคัมภีร์ “กลยุทธ์ ทะเลสีคราม’’ Blue Ocean   ที่เน้น Local Demand ด้วยการเข้าไปเป็นผู้นำในตลาดใหม่ๆ ที่มีศักยภาพก่อนใคร  ทาง Origin Property เองก็เคยประสบความสำเร็จมาก่อนหน้านี้  กับการสร้างอาณาจักร  Origin District Sriracha  ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี บนพื้นที่ EEC Zone เช่นกัน

สำหรับโครงการที่พักอาศัยที่อยู่ภายในพื้นที่ ORIGIN SMART CITY RAYONG ประกอบไปด้วย คอนโดมิเนียม NOTTING HILL คอนโดที่สูงและวิวสวยที่สุดในระยอง พร้อมกันกับ คอนโดมิเนียม KENSINGTON ระยอง

28 ก.ย.นี้ เปิดจองครั้งแรก ! กับคอนโดมิเนียม ที่สูงที่สุดในระยอง

พบ 2 โครงการใหม่ NOTTING HILL RAYONG และ KENSINGTON RAYONG

บนอาณาจักร “ORIGIN SMART CITY RAYONG” แลนด์มาร์คใหม่ ใจกลาง New CBD เมืองระยอง

เปิดให้ สัมผัสความยิ่งใหญ่ แล้วกับ Sales Gallery สุดสมาร์ท ที่ใหญ่ที่สุด บนแยกเนินสำลี ระยอง

พร้อมสามารถ รับ Gift Voucher เพื่อใช้เป็นส่วนลดสูงสุด 300,000.-* ในการเข้าจองครั้งแรก!!

จอง 5,000.- ผ่อนเพียง 4,900.- เริ่ม 1.29 ล้านบาท*  คลิ๊ก  https://bit.ly/30hf4gB

 

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *