daytalks

ชม สถาปัตยกรรม 10 อันดับ สะพาน ที่สวยที่สุดในโลก

สถาปัตยกรรม สะพาน ที่สวยที่สุดในโลก

ชม สถาปัตยกรรม 10 อันดับ สะพาน ที่สวยที่สุดในโลก

สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานทางสังคมนับว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องมีในแต่ละพื้นที่ของสังคมเพื่อคอยตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนในพื้นที่นั้น ๆ ให้มีการใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายและราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นระบบสาธารณูปโภค เส้นทางการคมนาคม พื้นที่สาธารณะ ที่จำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบให้สามารถตอบสนองการใช้ชีวิตได้อย่างดีที่สุด
.
โดยสะพานข้ามแม่น้ำหรือสะพานคนเดิน ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้คนในการเดินทางสัญจรได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น นอกจากฟังก์ชั่นด้านอำนวยความสะดวกแล้วรูปร่างและการดีไซน์ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้เมืองน่าอยู่มากยิ่งขึ้น ซึ่งการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมก็เข้ามามีบทบาทในสังคมเมืองเพิ่มมากขึ้น ที่จะช่วยเพิ่มทัศนียภาพที่ดีและสามารถเข้ากับบริบทของเมืองได้
.
ซึ่งวันนี้ Dayself จะพาทุกคนไปดูการจัดอันดับ 10 สะพานที่สวยที่สุดในโลกกันว่าจะอยู่ที่ไหนของโลกใบนี้บ้าง ถ้าอยากรู้แล้วก็รีบตามพวกเรามาเลยครับบบ
สถาปัตยกรรม สะพาน ที่สวยที่สุดในโลก

📍 Constitution Bridge (Venice, Italy)
.
Location: https://goo.gl/maps/iFxZW1yxFbSEgZ9RA
CR: Getty Images

สถาปัตยกรรม สะพาน ที่สวยที่สุดในโลก

📍 Henderson Waves Bridge (Singapore)
.
Location: https://goo.gl/maps/tGav1AAboHjF7R8R6
CR: Getty Images/Vichie81

สถาปัตยกรรม สะพาน ที่สวยที่สุดในโลก

📍 Seri Wawasan Bridge (Putrajaya, Malaysia)
.
Location: https://goo.gl/maps/ttgTA3W22DjaY17n6
CR: Getty Images/Christian Kober

สถาปัตยกรรม สะพาน ที่สวยที่สุดในโลก

📍 Nescio Bridge (Amsterdam, Netherlands)
.
Location: https://goo.gl/maps/kPeSmZo2x1y8ucvq7
CR: Getty Images/Richard Wareham Fotografie

สถาปัตยกรรม สะพาน ที่สวยที่สุดในโลก

📍 Rialto Bridge (Venice, Italy)
.
Location: https://goo.gl/maps/AWndLc3a8b1Z8jFn8
CR: Getty Images/RudyBalasko

สถาปัตยกรรม สะพาน ที่สวยที่สุดในโลก

📍 Zubizuri (Bilbao, Spain)
.
Location: https://goo.gl/maps/JYnoM5EREpzgST1r9
CR: Getty Images/traumschoen

สถาปัตยกรรม สะพาน ที่สวยที่สุดในโลก

📍 Manhattan Bridge (New York City, U.S.A.)
.
Location: https://goo.gl/maps/ub4ucBJCX33b6k4Q7
CR: Getty Images/FilippoBacci

สถาปัตยกรรม สะพาน ที่สวยที่สุดในโลก

📍 Sheikh Zayed Bridge (Abu Dhabi, United Arab Emirates)
.
Location: https://goo.gl/maps/564NkKg1cxjBxSYn9
CR: Getty Images/Richard Sharrocks

สถาปัตยกรรม สะพาน ที่สวยที่สุดในโลก

📍 Széchenyi Chain Bridge (Budapest, Hungary)
.
Location: https://goo.gl/maps/mSoqcGB2S5PcUSXc7
CR: Getty Images/Peter Horvath

สถาปัตยกรรม สะพาน ที่สวยที่สุดในโลก
📍 Golden Gate Bridge (San Francisco, U.S.A.)
.
Location: https://goo.gl/maps/fCt5NqQ9ovBZciME8
CR: Getty Images/vicm

ที่มา: architecturaldigest

เรียบเรียงโดย: Dayself

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *